Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Stichting Vrienden van Laarstede zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

Over ons
Het bestuur van Stichting Vrienden van Laarstede bestaat uit vijf leden, waarvan Annie van Gestel fungeert als voorzitter en Wim Timmers als secretaris.
www.vriendenlaarstede.nl

​Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken deze gegevens, als onderstaand:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
KvK nummer (indien van toepassing)
Btw nummer (indien van toepassing)
IP-Adres

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult in een formulier op de website, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in ons administratiesysteem, indien je hier geen akkoord voor geeft mail dan naar secretaris@vriendenlaarstede.nl zodat we deze gegevens binnen 4 weken kunnen verwijderen.

Jouw gegevens op www.vriendenlaarstede.nl
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven. Neem dan contact met ons op. Je e-mailadres wordt binnen vier weken uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat op de website. Zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je op ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:
Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk na vier weken uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via secretaris@vriendenlaarstede.nl.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.