Oprichting

De stichting is opgericht in 2020 op initiatief van de cliëntenraad van Laarstede door enkele betrokken inwoners van Bernheze.

Doelstelling

Doel is om financiële middelen te verzamelen, waarmee extra activiteiten en materialen kunnen worden bekostigd, gericht op het welzijn van de bewoners van Laarstede en zelfstandig wonende ouderen in Bernheze.

Besteding van de gelden

Als ANBI hebben wij publicatieplicht. Jaarlijks publiceren wij een beleidsplan, activiteitenverslag en financiële verantwoording op onze website vriendenlaarstede.nl. Voor de beleidsplannen en verslagen… klik hier