Een warm hart voor onze bewoners van Laarstede

Over ons

Op initiatief van de cliëntenraad is de Stichting Vrienden van Laarstede opgericht. Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan Annie van Gestel fungeert als voorzitter en Wim Timmers als secretaris.

Doel is om extra middelen te vergaren, waarmee ontspannende activiteiten en recreatieve middelen kunnen worden bekostigd voor de bewoners van Laarstede.

Annie: “De afgelopen periode hebben de bewoners het zwaar gehad en de bewegingsruimte is ernstig beperkt. Vereenzaming dreigt. Extra aandacht is nodig. De reacties vanuit de dorpsgemeenschap zijn hartverwarmend. Bij diverse gelegenheden komen mensen met de vraag of ze een gift kunnen doen voor de activiteitenpot. Onze nieuwe stichting heeft een eigen bankrekening waardoor deze gelden op verantwoorde wijze kunnen worden beheerd. ”

Ontspannende activiteiten en recreatieve middelen voor onze bewoners van Laarstede

Contact

Vrienden van Laarstede
Laar 40
5388 HH Nistelrode
0412-403639
secretaris@vriendenlaarstede.nl