We hebben weer meegedaan aan de Clubsupport actie van de Rabobank.

Ons doel: Meer financiële middelen ter bekostiging van extra activiteiten en materialen om het welzijn van de bewoners te bevorderen.  Met flyers  en publiciteit op facebook hebben we de actie onder de aandacht gebracht van onze supporters. Dit heeft geleid tot een opbrengst van € 384,81. Het bestuur wil iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op onze stichting.